Pris & Indmeldelse

Prisen for en plads i  Skjoldborg Fribørnehave og Vuggeri vil så vidt muligt følge taksten for en fuldtidsplads i en kommunal børnehave i Thisted Kommune.

Prisen anno 2024 er således:

  0 – 3 årige = 4.393,- mdl. Inkl. bleer, fuld forplejning og barnevogn.
  0 – 3 årige (30 timers plads forældre er på barsel (7-13) = 3295 – mdl.
●  3 – 6 årige = 2197,- mdl.
●  3 – 6 årige (30 timers plads  forældre er på barsel (7-13)= 1.647,- mdl.

Juli er en betalings-fri måne

Hvis du/i ønsker at tilmelde jeres barn i  Skjoldborg Fribørnehave og Vuggeri så kontakt os på telefon eller mail.
Vi vil bede om følgende:

1. Barnets navn.
2. Fødselsdags dato.
3. Det ønskede starttidspunk

Der betales herudover 300,- mdl. for mad mandag, tirsdag og fredag.
Endvidere får børnene  frugt 2 gange om dagen.
Børnene skal således kun have madpakke med til frokost onsdag og torsdag.


NB: Husk stadig at skrive jeres barn på den kommunale venteliste, således at barnet er sikret en plads, såfremt der ikke er ledige pladser i Fribørnehaven Skjoldborg.

Herefter vil i modtage en bekræftelse på mail, om at vi har registreret barnet, og hvilken plads barnet har på vores venteliste.
½ år før barnet skal starte i  Skjoldborg Fribørnehave og Vuggeri vil i blive bedt om at indbetale et depositum på 500,- som gør, at barnet er sikret en plads.
Depositumet vil blive modregnet i den første måneds betaling!

Man får plads på ventelisten efter indmeldelsesdatoen, så jo før i indmelder jeres barn, jo større er chancen for en plads.
Søskende har dog fortrinsret!