Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

  • 4 Forældre-valgte.
  • 1 Personale repræsentant.
  • Lederen af børnehavenSom deltager som sekretær for bestyrelsen.

På forældremødet d. 23-10-2019 blev der valgt to nye forældre, og bestyrelsen ser nu således ud:

  • Formand: Maja Jepsen – På valg i 2023
  • Næstformand: Susanne Jakobsen – På valg i 2023
  • Brian Fohlmann – På valg i 2024.
  • Heidi Pedersen – På valg i 2024.
  • Personalevalgt bestyrelsesmedlem: Kim Thomsen
  • Suppleanter valgt for 1 år: Stine Fohlmann & Camilla Christensen.