Hverdagen

6:10. Børnehaven og vuggeriet åbner. De børn, som ikke har fået morgenmad hjemmefra kan få noget i børnehaven, indtil 7:45.

9:00. Vi samles og hvor vi synger sange, spiser frugt og snakker om hvilken dag det er, samt hvilken årstid vi har.

10:00. Vi går i gang med dagens aktiviteter. Aktiviteterne forgår på stuerne, disse aktiviteter kan eventuelt omhandle det motoriske, have noget med naturen at gøre eller de grundlæggende færdigheder som børnene skal stifte bekendtskab med.. Aktiviteterne er årstids- og højtidsbestemte.

11:00 Frokost. Børnene skiftes til at sige værsgo og velbekomme. Vi lægger vægt på, spisningen foregår i en hyggelig og afslappet atmosfære.

12:00. Efter middag skal børnene ud på legepladsen. De børn, der skal sove, bliver puttet af en voksen. Derudover skiftes børnene til at hjælpe en voksen med eftermiddagsmaden.

13:30 Vi spiser eftermiddagsmad. Efter vi har spist finder vi en aktivitet frem ude i køkkenet, og derudover er stuerne åben til leg. Efterhånden som børnene bliver hentet lukker vi stuerne ned, så vi til sidst er mest i køkkenet.

16:30/15:50 Børnehaven og vuggeriet lukker.