Værdigrundlag

Værdigrundlag:

Vi har en børnehave, hvor børn og voksne er sammen i et fællesskab med omsorg og respekt for hinanden. Der er plads til at være barn og oplevelser, der både er planlagte og spontane aktiviteter. Vi vil gerne gøre børnene selvstændige og selvhjulpne. Vi ønsker sjove og nærværende voksne, som er seriøse åbne, sjove og fleksible og som bruger deres evner og stærke sider f.eks. at fortælle, spille musik osv. At man som voksen er aktive og positiv og viser  et godt eksempel for børnene.

Vi vil som institution, tilbyde børnene nogle forhold, hvor de i trygge rammer kan blive stimuleret, udfordret og får oplevelser, der giver dem erfaringer og færdigheder, som de ikke havde før. Dette vil være med til at danne dem som individuelle personer.

At vi forstår at vinde børnenes tillid- og ikke taber den igen.

Vi tager udgangspunkt i børnenes interesser og behov, og medvirker derved til at styrke det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd, så de derved er bedst mulig rustet til at klare sig i livet. Institutionen skal give mulighed for oplevelser og aktiviteter, som styrker barnet indenfor de 6 temaer i læreplanerne.

Gennem forældresamarbejde at bygge bro mellem barnets to verdner og skabe sammenhæng i barnets liv. Møde forældrene på en positiv måde, gennem den daglige kontakt, forældremøder og samtaler.