Støtteforening

Som fribørnehave har vi mulighed for at give vores børn ekstra oplevelser for midler, vi selv indsamler. Vi vil søge fonde til både konkrete ting og tilskud til konkrete tiltag i børnehaven. Samtidig vil vi via en støtteforening skabe en forbindelse med borgerne i Skjoldborg og omegn og fribørnehaven.

Du kan støtte vores børnehave ved at melde dig i vores støtteforening med et årlig kontigent på kr. 100. Dette sker ved henvendelse til børnehavens leder Susanne Andersen.

Du kan også anonymt indsætte et valgfrit beløb på følgende konto:
reg.nr. 9070 konto 4480520276 . Små som store beløb er velkomne.

Støtteforeningen vil arrangere forskellige arrangementer for både børn og deres familier, medlemmer af støtteforeningen og for byens borgere.