Præsentation

Baggrund

Ideen om Fribørnehaven Skjoldborg opstod, da byrådet i efteråret 2010 besluttede at lukke den kommunale børnehave i Skjoldborg efter 12 år. Personale, forældre og beboer i Skjoldborg var dybt rystet over beslutningen om at lukke den velfungerende børnehave, og derfor står vi i dag med den private børnehave, som er klar til at byde dig og dit barn velkommen.

Fribørnehaven Skjoldborg er en lille børnehave, der er godkendt til 30 børn fordelt på 2 stuer med børn fra 3-6 år. Børnehaven er bygget til at rumme op til 35 børn, så godkendelsen kan udvides, hvis det bliver nødvendigt. Fribørnehaven Skjoldborg skal være en lille børnehave, hvor der er plads til det enkelte barn. Børnene kender hinanden og lærer at lege på tværs af aldersgrupper og køn.

Børnehaven skal føles hjemmelig, og forældrene har al mulighed for at præget omgivelserne i den retning, som passer bedst til børnene. Et af vores vigtige værdigrundlag er, at i vores børnehave vil der være tid og plads til nærvær til det enkelte barn, som kan være svært at praktisere i de større institutioner.

Beskrivelse af en fribørnehave:

En selvejende børnehave drives af en bestyrelse, der er en selvstændig juridisk enhed. Den brugervalgte bestyrelsen er ansvarlig for børnehavens økonomi og ansatte og har ret til at træffe beslutninger inden for de rammer lovgivningen sætter.

Fribørnehaven Skjoldborg er godkendt af byrådet og er underlagt Thisted Kommunes børnepolitik, men på hvilke måde politikken opfyldes er op til bestyrelsen. Fribørnehavens værdigrundlag er udarbejdet af bestyrelse, forældre, ledelse og personalet.

I selvstændige daginstitutioner har bestyrelse og forældre stor medindflydelse i, hvilke medarbejder der arbejder i børnehaven, hvordan hverdagen foregår o.l. Bestyrelsen har et budget, der skal overholdes  og samtidig en bygning og en legeplads at beskytte og vedligeholde. Der er således stor mulighed for at påvirke, hvilke områder der skal prioriteres og udbygges.

Fribørnehaven Skjoldborg fungerer med en daglig leder, der står for alle hverdagens opgaver i børnehaven.  Der vil “bagved” være en bestyrelse, som træffer de overordnede beslutninger vedr. børnehaven, økonomien og ikke mindst børnehavens fremtid. Der vil derfor være masser af mulighed for forældreindflydelse, og du kan være med til at bestemme, hvordan dit barns hverdag skal være i Fribørnehaven Skjoldborg.