Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

  • 4 Forældre-valgte.
  • 1 Personale repræsentant.
  • Lederen af børnehavenSom detager som sekretær for bestyrelsen.

På forældremødet d. 23-10-2019 blev der valgt to nye forældre, og bestyrelsen ser nu således ud:

  • Formand: Sarah Færgegaard Olesen – På valg i 2020.
  • Næstformand: Mie Bak – På valg i 2021.
  • Sine Hammer – På valg i 2020.
  • Camilla Dahl – På valg i 2021.
  • Personalevalgt bestyrelsesmedlem: Inga Møller Smed.
  • Suppleanter valgt for 1 år: Katrine Bojer Jensen & Michelle Møller Jeppesen.