Nyhedsbrev 15-2-2018

Så er vi kommet godt ind i 2018 og her er lidt om hvad der sker i den nærmeste fremtid.

Nye medarbejder: Maj Vivi Lundberg startede 1-1-2018 som pædagog på 20 timer. Inga Møller Smed startede 1-2-2018 som pædagogmedhjælper på 20 timer. Hanne er tilbage på 37 timer. Desuden har vi Rikke, som er i praktik fra STU og hun er der 3 dage i ugen.

Vi siger farvel til: Amelia, Sebastian, Benjamin, Silke, Mads, Marcus, Andreas, Carl, Marius som skal starte i skole. Victor kommer tilbage fra Island 1-3 og skal gå sammen med de andre førskolebørn i marts og starte i skolen sammen med dem 1-4.

Vi siger goddag til: Frederik 1-1. Ida, Max-Emil, Mille,Liva og Emma starter 1-4.

Bedsteforældredag: Vi invitere bedsteforældrene til hyggelig samvær med deres børnebørn onsdag den 4-4 fra 9.30-11.

Teater: De 4 årige skal i Thy teater den 19-3 og se teater forestillingen “lille frø”

Afslutning for førskolebørnene: Torsdag den 22-3 holder vi afslutning for førskolebørnene. De får udleveret diplom og vi laver nogle små konkurrencer.

Årshjul: Som tidligere oplyst er vi begyndt at arbejde efter årshjul og hver måned arbejder vi ud fra et specielt læreplanstema. Februar er det SPROGLIG UDVIKLING. Marts er det KULTURELLE UDTRYKSFORMER og April er det ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING og Maj er det NATUREN OG NATURFÆNOMENER.

Koloni: Vi tager på koloni den 8-5 og 9-5. Kolonien foregår i Skovhuset i Thorsted plantage. Nærmere besked senere.

Kalender: I gangen er der blevet hængt kalendere op for 4 måneder af gangen og her bliver der skrevet de ting på som skal foregå, så man kan orientere sig i forhåbentlig god tid. Der står også øverst på hver mdr. hvilken læreplanstema vi arbejder med i den mdr.

HUSK at der er rengøringsaften onsdag den 14-3 fra kl. 19. Håber der er mange, som vil bruge et par timer, så vi kan få rengjort de steder som Lis ikke må/kan nå at få gjort rent til hverdag.

Tørreskabe: Det kan være svært at få børnenes tøj tørt, når de har været ude både formiddag og eftermiddag, så derfor er vi i gang med at undersøge hvad det vil koste at få endnu et tørreskab.