Indmeldelse

Hvis du/I ønsker at indmelde jeres barn i Fribørnehaven Skjoldborg, så send os en mail – se under “kontakt” – med barnets navn, fødselsdato og ønsket starttidspunkt. I vil efterfølgende modtage en bekræftelse på mail, at vi har registreret barnet, og hvilken plads barnet har på ventelisten.

1/2 år inden barnet skal begynde i Fribørnehaven Skjoldborg, vil I blive bedt om at indbetale et depositum på 500,- kr. som gør, at barnet er sikret en plads i børnehaven. Depositum bliver modregnet i første måneds betaling.

Man får plads på ventelisten efter indmeldelsesdatoen. Så jo før I indmelder jeres barn, jo større chance er der for en plads. – Søskende har dog fortrinsret

NB: Husk stadig at skrive jeres barn på den kommunale venteliste, således at barnet er sikret en plads, såfremt der ikke er ledige pladser i Fribørnehaven Skjoldborg.