Hvad forventes der af forældrene i Fribørnehaven Skjoldborg

– At forældrene minimum deltager i 1 rengøringsaften eller arbejdsdag ( gerne flere). Vi har 2 rengøringsaftener og 2 arbejdsdage om året. Datoer står på bestyrelsestavlen i gangen.
– At forældrene gør børnenes garderoberum klar om morgenen eller eftermiddag ( tager børnenes tøj ud af tørreskabet, hænger det op og sætter børnenes støvler/sko op i rummet,(hvis man gør det om eftermiddagen) så der kan blive gjort rent under rummet.
– At der er navn i alt børnenes tøj.
– At forældrene orienterer sig ang. arrangementer på tavlen eller hjemmesiden.
– At forældrene afleverer børnehavens lånetøj tilbage.
– At børnenes skiftetøj taske bliver tjekket hver dag og fyldt op.
– At børnenes taske bliver taget med hjem hver fredag.
– At mindst 1 af forældrene deltager i forældremøde og andre af børnehavens arrangementer.