Forældremøde den 4-1-2018

Dagsorden:

1. Susanne beretter om året som er gået:

Det går rigtig godt. Vi har en god tilgang af børn. Vores venteliste er fyldt indtil april 2020.

Personalet vil i 2018 arbejde efter årshjul. De pædagogiske læreplaner vil blive delt ud på månederne så der arbejderes intens med en af emnerne 1 mdr af gangen. Vi arbejder selvfølgelig med alle emnerne i de andre mdr. også men vil sætte yderlig fokus i den måned som vi har planlagt.

Årsplanen vil også komme på hjemmesiden. I årsplanen vil der også blive sat aktiviteter som bedsteforældre dag, arbejdsdag og rengøringsdag  og de andre tratiditioner som er i løbet af året.

Der vil blive sat kalender op for 4 mdr. ude på tavlen i gangen, hvor man også kan se hvad der skal ske.

Vi har prøvet at synliggør mere hvad vi laver i løbet af dagen også hvad der sker på legepladsen. Dette har vi bla. gjort ved at sætte billeder på facebook i løbet af dagen.

Dejlig at så mange har gjort en indsats for at få solgt TIL OG FRA KORT . Dette gav bh. 3500 kr som personalet skal finde ud af hvad skal bruges til. Det skal være en tur/ aktivitet.

Tøj : det kan være svært at nå at få tørret tøjet når børnene har været ude om formiddagen til om eftermiddagen.  Vi snakkede om der evt. skulle købes en tørreskab mere eller børnene skal til at have 2 flyverdrager med. Vi prøver at undersøge pris på ekstra tørreskab og hvor den evt. kunne stå.

Bestyrelsen fortæller om sit arbejde:

Bestyrelsen stod i 2017 for arbejdsdag og rengøringsaften. De var glad for dem, som kom men vil meget gerne at der ville møde nogle flere op disse dage. Der blev snakket om der skal laves sådan at man skal møde op til mindst et af dagene eller betale hvis man ikke møder op. Når man vælger en fribørnehave skal man regne med at der vil være nogle arbejdes dage som man er tvungen til at deltage i.

Bestyrelsen fortalte om hvad det krævede at være i bestyrelsen. Til næste år skal der være 6 møder i stedet for 4 da det tit kan blive nogle lange møder fordi der er så meget på møderne.

Spørgsmål i grupper:

Personalet har lavet 2 spørgsmål som forældrene skulle gå ud i grupper og diskutere.

Kostpolitik: Hvilke elementer synes I skal indgå i børnehavens kostpolitik?

Hvilke værdier synes I er vigtige i vores børnehave?

Valg til bestyrelsen:

Da der ikke var andet end 16 forældre med og der var kun de 6 af dem som kunne vælges var det lidt svært at finde 2 til bestyrelsen og 2 suppleant. Efter megen snak frem og tilbage stillede Christian Bøjer og Lisbeth Gregersen op til bestyrelsen og Liv Spanggaard og Claus Jacobsen op som suppleanter uden afstemning.