Forældremøde den 29-3-2017

Forældremøde den 29-3-2017

1. Susanne fortæller om året der gik:

Vi har børn nok- 7 ud og 8 ind i 2017. Næste år se også rigtig godt ud. Det ser ud til at der ikke er flere pladser før 1-4-2018.

Regnskabet viser et pænt overskud.

Vi arbejder ud fra læreplanstemaerne, som vi synes er en god ide kører ud over hele året. Lige nu er det “krop og bevægelse”

Susanne gennemgik kort hvad de forskellige temaer handlede om.

Alle temaer indgår i vores hverdag, men i perioder har vi fokus på dem på skift.

Vi er med i “rødstue invitere” som går ud på at vi er i biografen forår og efterår. Biografturene er gratis.

Vi har holdt nogle “tema fredag” Hattedag, hviddag og bamse/dukkedag. Vi vil forsøge at have en fredag hver måned.

Vi prøver, om vi kan blive en af de udvalgte til at købe økologisk i Netto i 6 uger – gratis. Normalt får vi økomælk og økofrugt/grønt. Vi synes det er for dyrt udelukkende at købe økologisk. Budgettet er ikke til det.

Vi søger Nordea fonden om penge til at komme i Aalborg Zoo. Nordea fonden har 2,5 mio. som de giver ud til institutioner som vil på museum, Zoo eller anden kulturelt aktivitet. Der skal være et formål med turen, så vi vil arbejde med zoo dyr i ugerne op til.

Kolonien går igen i år til Skovhytten i Thorsted plantage den 23 -24 maj- lige op til kristihimmelfartsdag.

Der er sommerfest d. 27 maj i Skjoldborg. Børnehaven  har haft en tombola, hvor vi har tjent lidt penge  til nogle ekstra oplevelser for børnene.   Er der nogle, som vil hjælpe med sponsorgaver, stå i tombolaen m.m. Det er forældrene som skal stå for det! Man kan melde tilbage om man vil hjælpe. Der bliver sat en seddel op, hvor man kan skrive sig på.

Lis beder om, at man rydder gulvet under barnets garderobe, når barnet hentes, da hun ikke kan støvsuger under garderoben når barnets fodtøj står på gulvet.

2. Diana fortæller om bestyrelsen:

Hvad laver bestyrelsen? mødes hver 3 mdr. fra 19-21, nogle gange skal der tages ekstra beslutninger- og dermed ekstra møde. Årets møder bliver planlagt på første bestyrelsesmøde med den nye bestyrelse.

Bestyrelsen har tavshedspligt også når man er trådt ud af bestyrelsen. Nye medlemmer underskriver en tavshedserklæring, når de træder ind i bestyrelsen.

Formanden laver dagsordenen.

Forældrerollen forsøger man at pakke væk, og være mere objektiv – det er jo en forretning/ virksomhed der drives.

Vi er blevet medlem af LDD ( landforeningen danske daginstitutioner), som kan være en stor hjælp også for bestyrelsen.

Forældrene kan bruge bestyrelsen til at få sat nogle ting på dagsordene – også anonymt. Opstår der problemer, som man ikke kan gå til personalet med, kan man også gå til bestyrelsen.

Det pædagogiske kan bestyrelsen ikke blande sig i – det er personalets ansvar.

Bestyrelsen har det økonomiske ansvar.

Bestyrelsen har besluttet at Simon bliver ansat på 37 timer.

3. Personalet havde opstillet 3 dilemmaer, som blev diskuteret i grupper. Efter 1/2 time mødes grupperne og fremlagde  hvad der var blev snakket om.

4. Valg til bestyrelsen: Claus (Asrid og Malthes far) og Diana( Signes mor) går ud af bestyrelsen, Tony (Andreas far) og Sine( Carls mor) fortsætter.

Nye medlemmer i bestyrelsen: Majbritt(Johannes mor) og Michael (Simons far) blev valgt ind i bestyrelsen

Suppl: Sandra(Mads mor)og Michelle (Marcus mor).

Aftenen sluttede med at vi sang en af børnenes ynglings sange: En mærkelig fyr.