Forældremøde

Forældremøde den 15-1-2013

Vi havde besøg af Gerda Bruhn ( tidl.sundhedsplejeske og fordragsholder). Gerda fortalte om forældrenes indflydelse på børns strees, hvad skal børn forholde sig til, bestemme og lidt om kræsenhed bla. børn.

Desuden havde vi nogle forskellige emner oppe til drøftelse:

Fødselsdag: Hvordan skal de holdes fremover. Man må gerne invitere hele huset men det er også i orden hvis man invitere gruppen ens barn går i. Der er også stadig muligheden for at holde fødselsdagen i børnehaven. Slikposer : hvis der er slik skal det spises til fødselsdagen, vi tager ingenting med hjem.

Legetøjsdag: Ikke hele værelset og tænk på hvad I sender med. Tingene kan gå i stykker eller blive væk.

Dag på hjul: det blev besluttet at det er en gang i måneden. Vi bestemmer hvornår.

Morgenmad: der er ikke morgenmad efter kl. 7.45 .

Navn i tøj: husk at skrive navn .

Pult i køkken: forældrene må ikke læse i kalenderen og på afkrydsnings sedlen da der kan stå ting så ikke kommer andre ved.

Danmarks indsamlingen den 8-2: Alle skriver gode gerninger som deres børn gør ned på godhedsbeviset som forældrene har fået udleveret. Vi samler dem ind og aflevere dem i bogbussen mandag den 5-2.

Koloni: Vi tar på koloni i Skovhuset den 30 og 31 maj.

Pædagogisk dag: Personalet holder pædagogisk dag fredag den 8-3. Der vil være en person som børnene kender og eller vil der være forældre som passer børnene den dag. Der vil blive sendt en seddel ud om jeres barn kommer den dag ,tidspunk  og om I evt. kan komme og passe børn i bh.

Skilt: Hanne har lavet et skilt med børnehavens navn og logo. Skiltet skal sættes op på gavlen og der skal sættes lys op. 2-3 fædre har påtaget sig opgaven.