Derfor valgte vi Fribørnehaven Skjoldborg.

Skrevet af Majbrit, Claus og Astrid Jakobsen ( bosat på Stenbjergvej )

I en tid, hvor der sker nedskæringer og centraliseringer på flere områder, ikke mindst i forhold til det, der omhandler børn, unge og ældre. Har vi følt det vigtig, at vælge den børnehave vi mener, er rigtig for os og vores børn.

Vi vægter højt, ar der er en personlig kontakt mellem hjem og institution, hvilket vi synes Fribørnehaven Skjoldborg lever fuldt op til. Vi kan, som forældre, sagtens have en forventning og forhåbning om den personlige kontakt, men vi mærker tydeligt, at den også er vigtig for personalet i børnehaven. Samtidig har børnehaven nogle værdier og holdninger, der passer godt sammen med det, vi gerne vil lære og give videre til vores børn. En også væsentlig faktor, for vi valgte børnehaven var den, efter vores mening, tilpasser normering af børn og dertil svarende personale. Vi synes det var et stort spring, hvis Astrid skulle gå fra dagplejen, med fire faste børn og trygge rammer, til en børnehave med feks. 70 børn eller børnehave med meget skiftende personale.

Vi og ikke mindst Astrid er rigtig glade for vores daglige gang i Fribørnehaven Skjoldborg. Vi bliver altid modtaget med smil og varme og det er tydeligt, at mærke, at personalet er interesseret i børnenes trivsel og fællesskab.

=======================================================================

Skrevet af Knud, Mia, Magnus, Lucas og Olivia Andersen

Vi er en familie med 3 børn, som er bosat mellem Nors og Thisted. Til trods for afstanden, var der ingen tvivl i vores valg af børnehave.

Valget af Fribørnehaven Skjoldborg udmundede i et ønske om en lille overskuelig gruppe i trygge og faste rammer, med nærvær og dagligt personale, der kunne tilgodese det enkelte barns behov.

I vores situation har vi 2 børn i børnehaven, hvor af det ene barn er født præmatur med særlige specifikke behov. Dette kræver en daglig ekstra indsats af børnehavens personale, for at skabe tryghed og ro, så udvikling og læring kunne følges hånd i hånd.

For bl.a at vores præmature barn har kunne trives i det daglige miljø og fællesskab, har børnehavens personale påtaget sig ekstraordinært samarbejde med det kommunale PPR, og børnefysioterapeuterne, hvor f.eks. daglig fysisk træning har været sat i højsædet.

Desuden synes vi børnene fik fantastiske fysiske rammer at udfolde sig i på legeområdet omkring børnehaven, samt børnene inddrages i plantning og pasning af børnehavens højbede og drivhus.

=======================================================================

Skrevet af Bettina, Peter, Agnes og Astrid Christensen ( bosat på Røde Anes Vej)

Da vi i sin tid skulle vælge børnehave til vores datter, var det trygge rammer og børnehavens størrelse, der var det vigtigste, fremfor en børnehave med beliggenhed i kort afstand fra hjemmet. Vi skal på en lidt længere køretur for at hente og bringe- til gengæld afleverer vi vor datter i en lille hyggelig børnehave med meget personale og hvor det enkelte barn bliver set. Her er altid en voksen, der har tid til at vinke farvel sammen med vor datter og en voksen, der kan fortælle om, hvordan hendes dag er forløbet, når vi henter hende igen. Børnene er ofte på ture udenfor børnehavens område, hvilket utvivlsomt giver dem en mere spændende hverdag. Vi kan kun anbefale Fribørnehaven Skjoldborg til andre forældre.