Børnemiljø.

Børnemiljø handler om at have øje for barnets arbejdsmiljø.

I Fribørnehaven Skjoldborg vægter vi, at det skal være et rart sted at være, med muligheder for at udvikle sig på alle kompetenceområder. Børnemiljøet i Fribørnehaven Skjoldborg tager udgangspunkt i barnets trivsel og udvikling. Børnemiljøet skal vurderes i børneperspektiv og i det omfang, det er muligt, skal børnenes oplevelser af børnemiljøet inddrages i hverdagen. Det betyder at man som voksen skal forsøge at sætte sig i børnenes sted og indhente viden direkte fra børnene. Vi er bevidste om at det psykiske børnemiljø, om hvordan børnene trives med hinanden og med de voksne. Det handler om dynamik og sociale kompetencer i børnegruppen. For os indeholder et godt psykisk børnemiljø følgende værdier: fællesskab, venskaber, tryghed, tillid, omsorg,medbestemmelse, rummelighed og udfordringer. Vi medtager det at lege, som en del af det psykiske børnemiljø, da det er vigtigt for barnet at lege. Det har en værdi i sig selv set fra barnets synspunkt.

Vi inddrager børnene ved at

  • Have samtaler med børnene
  • Gøre iagttagelser
  • Lytter til børnene
  • Lytter til forældrene om deres børns trivsel

Vi arbejder med at børnene fortæller, hvad de synes er godt og at de i perioder skiftes til at bestemme, hvad der skal ske.

Vi har en dejlig legeplads med udfordringer for børnene.

I de indendørs rammer vægter vi, at lave inspirerende miljøer, der bærer præg af børnenes dagligdag.

Vi laver miljøer, hvor det for børnene er et rart sted at være, og at børnene inspireres og får lyst til at udfolde sig. Et motiverende miljø, som giver børnene positive og udfordrende sanseoplevelser.

Vi er beviste om, at det fysiske børnemiljø skal være i orden, så som sundhed, pladsforhold, faciliteter, matrialevalg, inventar, indretning, indeklima m.m.

revideret: 2015