konstituerende bestyrelsesmøde den 8-4- 2017.

Den nye bestyrelse mødes for at konstituere sig.

Formand: Sine.

Næstformand: Majbritt.

Medlem: Tony og Michael.

Medarbejderrep: Hanne.

Referant: Susanne

Bestyrelsesmøder resten af året: 25. april, 27. juni, 24. oktober og 9 januar.

Sine laver en seddel, hvor man kan skrive punkter på, man gerne vil have drøftet på næste bestyrelsesmøde.

Sedlen sættes op på bestyrelsestavlen.