Konstituerende Bestyrelsesmøde 17-1-2018

Tilstede: Michael Olesen, Majbritt Nielsen, Lisbeth Tavs Gregersen, Susanne Andersen.

Fraværende: Christian Bojer og Hanne Munkholm.

Dagsorden:

1. valg af formand og næst formand.

Michael Olesen blev valgt til formand.

Christian Bojer blev valgt til næstformand.

Majbritt Nielsen og Lisbeth Tavs Gregersen er medlem.

2. datoer for bestyrelsesmøder i 2018:

Tirsdag den 6-2 fra 19.15-21.30

Tirsdag den 10-4 fra 19.15 -21.30

Tirsdag den 12-6 fra 19.15 -21.30

Tirsdag den 14-8 fra 19.15 -21.30

tirsdag den 9-10 fra 19.15 – 21.30

3. datoer til arbejdsdag, rengøringsaften og forældremøde:

Rengøringsaften den 14-3 kl. 19

Rengøringsaften den 3-10 kl. 19

Arbejdsdag den 2-6 fra 9-12

Arbejdsdag den 1-9 fra 9-12

Forældremøde med valg til bestyrelsen tirsdag den 23-10 kl. 19-21.

4. årsregnskab:

Torben Lund fra LDD kommer og aflægger årsregnskab fredag den 2-3 kl. 13.30

5. Opfølgning på Årshjul:

Fredag den 2-3 efter Torben har været der.

evt.