bestyrelsesmøde den 14-8-2018

tilstede: Michael, Christian,Majbrit,Lisbeth, Inga og Susanne
Dagsorden:
1. Budget: regnskabet ser fint ud, det skulle balancere.
2. Arbejdsdag den 1-9: Der blev talt om de opgaver, som skulle udføres på arbejdsdagen. Michael ville undersøge om vi kunne få vores borde afslebet og malet. Der blev talt om at vi evt. skulle anlægge en mooncar og motorik bane oppe på løbebanen. personalet arbejder videre med sagen.
3.Havemand: vi blev enige om at vi ikke ville ansætte en havemand men fjerne ukrudt når der var arbejdsdag 2 gange om året. Forår og efterår.
4. Internet og mail udbyder: Vi skifter til one.com hvad angår mail og hjemmeside. Michael ville undersøge ved Thy mors energi om der var lagt fiberbånd ind som vi kunne benytte.
5. Sundhedsforsikring: vi udskyder punktet til personalet har undersøgt hvad de vil have for en løsning.
6. Evt.