Bestyrelsesmøde 6-2-2018

 Tilstede: Michael Olesen, Majbritt Nielsen, Lisbeth Tavs Gregersen, Christian Bojer, Hanne Munkholm og Susanne Andersen

Dagsorden:

1. Opfølgning på budget: Vi afventer endelig regnskab fra LDD som skulle kommer onsdag eller Torsdag.

2. Tørrskab: Vi køber et nyt tørreskab. Dette nye tørreskab bliver placeret på depotet så det kan sættes til samme aftræk som de andre.

Susanne undersøger hvad pris og strøm bliver.

3. Ansvar fra forældresiden: Der var på sidste forældremøde snak om hvad der forventes af forældrene i Fribørnehaven Skjoldborg. Bestyrelsen laver en skrivelse, hvor der skrives punkter på, hvad der forventes af forældrene i børnehaven. Skrivelsen udleveres til forældrene og nye forældre får den også når barnet starter. Skrivelsen kommer også på hjemmesiden.

4. Sundhedsforsikring personale: Susanne kontakter LDD eller Codan og hører hvad en sundhedsforsikring koster og hvilke muligheder der er for at vælge. 1.Institutionen betaler det hele. 2. institutionen betaler noget og personalet betaler en del.

5. Afskaffelse af klaver med henblik på køb af keyboard: Vi ringer til genbrug ang. klaver og Susanne snakker med Anna og Finn hvilken keyboard det er vi skal have.

6. Formulering af opslag til forældrene på f.eks. FB: Når der bliver bestemt noget skal det op med det samme på f.eks. facebook. Susanne skal tænke over hvordan hun formulere sig da det kan misfortolkes.

7. Hjemmesiden (nyheder, personale og bestyrelse): Vi skal have opdateret hjemmeside og ryddet op i billederne. Michael, Lisbeth og Susanne kigger på den i nærmeste fremtid.

8. Forældrebetaling: Da vi har mistet det forhøjede tilskud til børn under 3 år og dette er en del penge, hvis børnene starter i børnehaven inden de er fyldt 3 år, har bestyrelsen bestemte at fra 1-4-2018 følger vi også kommunens takster med hensyn til børn under 3 år. Prisen fra 1-4-2018 bliver nu: 0-2 årige 3660 kr. 3 årige 1830 kr.

9. Højbede: Vores højbede trænger til udskiftning. Dette gøres på arbejdsdagen den 2-6.

10. Nyhedsbrev: Der skal laves et nyhedsbrev ca. 1 gang hver 3 mdr. Denne lægges på hjemmesiden og der gøres opmærksom på den på facebook.

11 Personaledag/aften: Bestyrelsen laver en dag i foråret.