bestyrelsesmøde den 8-3-2017

Dagsorden:

1. Budget: skal der findes penge på så Simon kan blive på 37 timer.

Bestyrelsen gennemgik budgettet og fandt de ca. 50.000. det ville koste at beholde Simon på 37 timer.

Der tages 30.000 af vikar kontoen. 7.000 på kursus kontoen   og 15.000 på div. kontoen og vi bruger så nogle af pengene på støttekontoen til at betale nogle af de poster som normal bliver betalt på div. kontoen.

2. Støtteforeningen:

Simon laver en seddel, som bliver uddelt i Skjoldborg og omegn for at hverve nye medlemmer. Der bliver også lavet en seddel , som kommer ud til de nuværende støttemedlemmer. Børnehaven deler ud i Skjoldborg og forældrene skal dele ud i omegnen.

3. Opfølgning på lusamtale:(lederudviklingsamtale)

Vi laver en opfølgning på lus hvert 1/2 år.

4. referat fra bestyrelseskursus:

Tony fortalte om bestyrelseskursus som han og Hanne har været på. Der blev bla. sagt at der skal holdes åben den 23 december, hvis der er nogle, som har behov for pasning. Der bliver sendt seddel ud som sædvanlig og så tager vi stilling derfra.

5. Revidering af vedtægter:

vi gennemgik vedtægterne og der blev lavet nogle små justeringer af nogle paragrafer.

Vi tager de pædagogiske læreplaner op på første bestyrelsesmøde i April, hvor Susanne fortæller om hvad de har arbejdet med det sidste år.