Bestyrelsesmøde den 8-2-2017

Dagsorden:

1. Hvad gør vi ved ikke betaler?

skal der laves en vedtægt( dokumentation), så man har en fast retningslinje for alle.

– Vi gennemgår vores vedtægter og så kontakter vi LDDs jurister om at få lavet en paragraf, hvor der kommer til at stå noget om hvad der sker hvis man ikke betaler sin forældrebetaling.

2. Hvad med sukker? Kost- hvad mener forældrene(bestyrelsen)

– vi indføre lige så stille økologi. vi tager det op på forældremødet i foråret og høre hvad stemningen er.

Hvorfor er det blevet taget af morgenbordet? Hvorfor ikke sukker på havregryn, men kage til eftermiddag. Hvilken grundregler skal der arbejdes ud fra?

– vi sætter sukker på bordet igen + kanel og så kan børnene selv vælge. Vi vil ikke undgå sukker og søde sager men spise det med måde.

3 . Simons timer.

. Er behovet ar han forbliver på 37 timer pr. uge eller tilbage til 30 timer?

– vi tager det op på bestyrelsesmødet i marts mdr. hvor vi ser  om der er penge på budgettet. Susanne kontakter Torben fra LDD for at høre om det kan lade sig gøre.

4. 23 december?

. Vurderes behovet hvert år eller forbliver det en lukke dag?

– Vi vudere hvert år om der er lukket den 23 december. Kommer an på hvor mange der er tilmeldt.

5. Julefrokost (børn) – forældre/bestyrelse

– Vi tager det op 1 mdr. før vi vil holde det og spør om der er forældre som har lyst til at lave julefrokosten ellers laver vi det selv.

6. Muligheden for at hvert barn, kan have en primær kontakt person, inde på den stue barnet er tilkoblet?

– primær person på et barn fra det starter til slut. Forældrene kan gå til den voksne hvis der er noget omkring barnet.

7. Budget

– Budget blev gennemgået og Susanne kontakter Torben Lund ang. forskellige punkter vi ønsker en nærmere forklaring på.

8. Faste lukke uger i sommerferien.

– Der er fast lukke uger i 29 og 30 som der har været siden børnehaven startede. Desuden er der lukket dagen efter kristi himmelfart som der altid har været.

9. Støtteforening + kontoen

– Susanne kontakter formanden, hvis der bliver brugt penge på kontoen, og hun laver et udskrift til bestyrelsen så de kan følge med i hvad der er på kontoen og hvad de bliver brugt til. Susanne indhenter navne på de personer som er medlem af foreningen.

Simon laver en seddel som skal deles ud i byen og omegnen. Børnehaven deler ud i byen og forældrene udenfor byen.

. skal overdrages til forældre i børnehaven- hvordan løses dette?

. Der laves en ordning så bestyrelsen, skal med til at godkende brug af penge fra kontoen.

10. Generalforsamling/ forældremøde

– Susanne kontakter Anja og revision Limfjord for at finde ud af hvor langt regnskabet er. Vi finder en tid til forældremøde på mødet i marts

11 LDD

Status? hvordan går det? er det kommet godt igang.

– Vi er godt igang mange nye ting men det går fremad og de er rigtig flinke til at hjælpe.

12. Luft til varmeanlægget.

– fungere det som det skal.

det fungere fint og den er blevet prøvet af i frostvejret. Der har været godt med varme på.

13. Hvilke procedurer er der i bh. for : fra ble til ble fri.

– vi kører med tavler hvor børnenes navn er skrevet op og der bliver krydset af hver gang barnet har været på toilet og dagen er lagt ind i en rytme så de kommer ud på faste tider.

Vi prioritere meget at vi sammen med forældrene får ble situationen/ uden ble bliver så lemplig som mulig.

personalet kunne måske ønske sig en bedre kommunikation med forældrene.

dette er ikke en bestyrelsesbeslutning men noget som er indarbejdet i børnehavens hverdag.

14. En fra bestyrelsen med til musamtale?

– på den måde ved vi hvad som rør sig i børnehaven.

– hver år inden Susannes Lusamtale bliver personalet indkaldt til en samtale hvor de kan fortælle lidt hvordan det går.

15. Ideer til servering til når der er julehygge/bedsteforældredag.

. juleboller/ almindelig boller som børneene hjælper med at lave.

traditionen tro servere vi hjemme bagt småkager som børnene har været med til at bage.

16. Præsentere forældrene hvad man bruger bestyrelsen til.

. hvad skal vi blande os i og hvad må vi ikke!

– bestyrelsen præsentere på forældremødet hvad bestyrelsen kan/skal blande sig i

17. Eva

Er det mulig at hun kan blive fastansat?

-Det er ikke mulig at fastansætte Eva da der ikke er penge på budgettet til en yderlig ansat.

18. Afskærmning ved bålpladsen

. Hvem skal sørge for at det bliver lavet. Børnehaven selv eller forældre?

– Michael laver en tegning og børn og voksne i børnehaven bygger dem sammen. Hvis vi synes det bliver for meget beder vi forældrene om hjælp.

19. Evt.