Bestyrelsesmøde den 25-4-2017

Dagsorden:

1.Budget: Budgettet ser fint ud. Der er fint balance på alle konti.

2. Bestyrelses forsikring: Susanne kontakter Codan ang. bestyrelses forsikring.

3. Hvem gør hvad vedr. sommerfesten i Skjoldborg? Der er styr på hvem der samler sponcer gaver ind, hvem der stiller op og hvem der står i tombolaen.

Michael kontakter Snedsted Tamborkorps ang. borde.

Susanne henter penge og tromle i Sparekassen

Sine henter lodder.

Opfølgning på:

Ændring af vedtægter: Susanne indføre de rettelser som er.

Velkomstfolder: Vi får filen fra Diana og så kan vi selv rette det, som skal rettes.

Tillæg til Susannes ansættelseskontrakt: Bestyrelsen sender papir til LDD når Susanne har været oppe til eksamen

Tilskud til El/varme anlæg: Da Tony var fraværende udskydes dette til næste møde.

Førstehjælp: dette udskydes også til næste møde.

Regnskab 2016: det reviderede regnskab blev gennemgået og skal underskrives af den gamle bestyrelse.

Brev vedr. støtteforeningen: Simon er igang med at lave en seddel til støtteforeningens medlemmer og en, som skal

deles ud i byen og omegn.

LUsamtale med Susanne: Bestyrelsen indkalder til en samtale med personalet inden der afholdes LUS.

EVT:  Susanne og Hanne opdatere vores hjemmeside.

Forespørgsel om der evt. kan spørges om dagen efter kristihimmelfart. Bestyrelsen har bestemt at vi har lukket dagen efter kristi            himmelfart lige som kommunale inst. og skolerne har det. Dagen har været en fast lukkedag i hele børnehavens historie.

Vi skal have malet nogle af rummen i børnehaven.Bananrum, garderobe og indgang. Susanne kontakter nogle malefirmaer for              at få et tilbud.

Bestyrelsen indkalder til rengøringsdag/aften udover arbejdsdagen da der ikke kan blive gjort ordenlig rent, når der er børn som           løber rundt på arbejdsdagen.