Bestyrelsesmøde den 24-10-2017

Bestyrelsesmøde den 24-10-2017

Budget: Vi gennemgik budgettet og den ser rimelig ud. Der vil være nogle poster som vi skal have rettet ind til næste budgetlægning.

LDD har sendt et skema som bestyrelsen skulle se på ang. overenskomst. Bestyrelsen har ikke nogen punkter til overenskomsten. Susanne kontakter LDD og giver bestyrelsens svar.

Simon: Simon har sagt sin stilling op pr. 1-1-2018. Bestyrelsen samles til et nyt møde, når vi har undersøgt nærmere ang. løn og om det skal være måske en uddannet pædagog. Susanne kontakter LDD for at høre hvad der er råd til i budgettet.

Kompetenceskema: Bestyrelsen gennemgik kompetenceskema  og den blev underskrevet.

Penge fra tøjsalg: Vi bruger de 468,50 kr, som var vores andel i Majbrit tøjsalg til enten tilskud til børnene julefrokost eller en tur i bowlingcenter. Bestyrelsen snakkede om børnenes julefrokost måske skulle foregå på en kro, så det mere var som “voksen” julefrokost. Vi har også stadig nogle penge tilbage fra tombolaen så disse kunne også bruges der til. Personalet diskutere hvad de synes er bedst.

Udetid/ emneuger: Personalet skal synliggør mere hvad der bliver lavet når børnene er ude på legepladsen, det er ikke nok at skrive at børnene har været ud. Dette kan fortolkes, at det bare er opbevaring når de er ude. Vi tage på nogle flere ture evt. til Oasen, gåture i byen, bruge sportspladsen, bruge bålpladsen noget mere. Personalet skal planlægge flere emner i løbet af året.

Nyhedsbrev: Nyhedsbrevet skal sendes ud 4 gange om året. Januar, April, Juli og September.  Der skal sættes kalender op for 3 mdr. af gangen på tavlen i forgangen, hvor personalet skriver hvad der sker af aktiviteter  i løbet af disse mdr. Tingene skrives på efterhånden som de bliver planlagt.

Hjemmesiden: Vi vil gerne have opdateret vores hjemmeside, så den bliver mere tilgængelig, da det at se bla. billedene er meget besværlig. Majbritt laver et opslag, hvor vi spør om der er nogle forældre, som har forstand på dette ellers må vi købe hjælp udefra.

Udmelding af forældremøde/konsultation: Udmelding af forældremøde og forældrekonsultation skal sker gerne 3 uger forud, så forældrene har tid til at få lavet deres arbejdstid om. Tingene bliver også lagt ud på hjemmesiden, så snart personalet har sat en dato for de forskellige ting, så det er en ide at kigge på hjemmesiden engang imellem.

Forældremøde med valg: Der vil blive holdt forældremøde med valg til bestyrelsen 4-1-2018. De, som bliver valgt ind i bestyrelsen, skal være opmærksom på at der er kursus for nye bestyrelses medlemmer den 11-1 i Klim. På kurset vil man få at vide hvilke rettigheder og begrænsninger som en bestyrelsen har. Kurset bliver afholdt af LDD.

Syge statestik:  Susanne holder øje med personalets sygedage og det bliver indberettet til lønningskontoret.

Fordeling af personale: Der har været spørgsmål ang. personalets fordeling om formiddagen. Omkring formiddagssamling kan man opleve at personalet måske er samlet omkring forskellige opgaver, da der er meget opbrydning lige der.(der skal skæres frugt, modtages børn og oprydning, gøres klar til samling). Vi prøver at fordele os noget mere og evt. udsætter frugt skæring så en af personalet bliver ud fra samling og skære frugt. Der vil være andre tider, hvor dette også kan opleves bla. inden middag og når børnene skal ud over middag.

Oprydning af udelegetøj: Udelegetøjet skal ryddes op på mindst 1 gang om ugen helst hverdag, dette kan være en pædagogisk aktivitet, legepladsen ser meget rodet og ikke særlig indbydende ud når det ligger legetøj  alle steder. Det kan være en nødvendighed at købe en legetøjskasse mere for at have tingene. Vi snakkede om en evt. havemand til at feje og tage det ukrudt, som hele tiden pipper frem.

Små Huse og bænke til bålhus: Der var snak om til arbejdsdagen, at vores små legehuse skal repareret og måske stilles nogle andre steder på legepladsen, da børnene ikke bruger dem der hvor de står. Tony og Michael vil lave et par bænke til bålhuset så flere børn kan sidde ned.

Rengøringsaften: Der vil blive holdt en rengøringsaften den 8-11, hvor vi beder nogle forældre komme og få gjort rent de steder som Lis ikke kan nå/må gøre rent.

Bedsteforældredag: Der har været forespørgsel om vi ikke kunne have bedsteforældredag 2 gange om året, da der er bedsteforældre, som har svært ved at komme i november. Vi har valgt at have en dag i november og en igen i april. De bedsteforældre, som kan er velkommen begge gange.

Salg af til og fra kort: Der var snak om at sælge nogle til og fra kort til støtte for danske hospital klovne. Pakkerne koster 50 kr og børnehaven får 25 kr pr. pakke med 5 til og fra kort, . Michael undersøger mulighederne og evt. bestiller dem. Det er mening at forældre og børn skal sælge dem til naboer, bedsteforældre og andre som vil købe.