bestyrelsesmøde den 21-11-2017

Tilstede: Sine, Tony, Majbritt, Michael og Susanne.

Dagsorden:

1. Forældremøde:

Der holdes forældremøde torsdag den 4-1 hvor der vil være valg til bestyrelsen.

Der vil evt. blive diskuteret madordning ,da det ser ud til  at vi kommer til at mangle penge til ekstra personale, da Simon har sagt sin stilling op pr. 1-1-2018.

Personalet laver nogle spørgsmål som forældrene skal diskutere i grupper.

Majbritt laver dagsorden.

Susanne kontakter Torben angående ændringer i budgettet hvor vi hæver vikar med 15.000 kr så vi kan dække evt. langtidssygemelding.

2. Simons stilling: Vi søger en 20 timers pædagog og en 20 timers pædagogmedhjælper pr 1-1-2018. Majbritt og Michael deltager i ansættelsessamtalerne.

3. Hanne langtidssygemeldt. Lene ansættelses i Hanne syge fravær.

4. Samtale med personalet: tirsdag den 5-12 kl. 9

5. Bestyrelses kursus: Der er bestyrelses kursus torsdag den 11-1-2018. Vi melder 5 til så både de 2 nye, Majbritt og Michael og Susanne tar med.