Bestyrelse

Bestyrelsen består af 4 forældrevalgte samt 1 personalerepræsentant. Lederen af børnehaven deltager som sekretær for bestyrelsen.

På forældrene mødet d.23-10- 2019 blev der valgt to nye forældre til bestyrelsen, og den er nu konstitueret således:

Formand: Sarah Færgegaard Olesen – på valg i 2020
Næstformand: Mie Bak – på valg i 2021
Sine Hammer på valg i 2020
Camilla Dahl på valg i 2021
Personalevalgt bestyrelsesmedlem: Inga Møller Smed
Suppleanter valgt for 1 år: Katrine Bojer Jensen og Michelle Møller Jeppesen