Bestyrelse

Bestyrelsen består af 4 forældrevalgte samt 1 personalerepræsentant. Lederen af børnehaven deltager som sekretær for bestyrelsen.

På generalforsamlingen d. 17 marts 2016 blev der valgt to nye forældre til bestyrelsen, og den er nu konstitueret således:

Formand: Tony Dahl – på valg 2018
Næstformand: Diana Hyldahl  - på valg 2017
Claus Jakobsen – på valg 2017
Sine Hammer – på valg 2018
Personalevalgt bestyrelsesmedlem: Simon Engelhart  Thomsen

Anja Gregersen fortsætter som kasser.


Suppleanter valgt for 1 år:

Flemming Bach
Brian Holm Jeppesen